לד"ר אהרון מנס: "תודה והוקרה למאמץ הכביר והעליון"

קראו את מכתב התודה שנכתב עבור ד"ר אהרון מנס:

"לד"ר אהרון מנס הנכבד,
שלום וברכה וכל טוב.
תודה והוקרה למאמץ הכביר והעליון שהרופא ועוזריו משקיעים את מלוא העוז".

ד"ר אהרון מנס - מכתבי תודה