מכתב תודה מרגש – דוקטור אהרון מנס

לדר' אהרון מנס היקר!
תתגמדנה המילים ותקצר היריעה
להביע לך מילות הערכה
על תשומת הלב האישית והחמה
על התחשבות בכל פרט
על המעקב והטיפול
אשר כפי שידענו היה כפול
על המסירות בה טיפלת בנו כל העת
עם היחס האישי וסבלנות האין קץ
יש בך מכל המידות והתכונות
לא חסכת במאמץ ועבודה הראויה למחמאה
ואנו מרגישים היטב את התוצאה
אם נביע לך תודה וברכה
היא ודאי לא תקיף את מלוא ההערכה
אבל דע לך כי כך אנו מרגישים בכנות
תודה רבה והרבה בריאות!

צפו במכתב במלואו:

מכתב תודה מרגש - דוקטור אהרון מנס
מכתב תודה מרגש – דוקטור אהרון מנס