ברכת שנה טובה עבור ד"ר אהרון מנס

"לידידים היקרים ד"ר אהרון מנס ודלילה מנס:

תברכו בשפע טוב והלה

תאשרו במרב גיל וצהלה

תבשרו בשלום עם מחילה

תעטרו בנועם הוד וגילה"

קראו את מכתב התודה שנשלח לד"ר אהרון מנס:

אהרון מנס